Sesja treningu mentalnego 1:1

Trening mentalny jest nowoczesną formą pracy nad rozwijaniem własnego potencjału i nazywany jest pracą nad własnym umysłem. Wywodzi się ze sportu i jest również skutecznie stosowany w życiu i biznesie. W treningu mentalnym wykorzystuje się wiedzę pochodzącą z wielu dziedzin: neuronauki, psychologii, endokrynologii, socjologii, medytacji czy wizualizacji. Trening mentalny często pokazuje, że na wiele spraw w życiu, można spojrzeć z innej perspektywy.

}

60-90 minut

Pierwsza indywidualna sesja 90 minut, każda następna sesja 60 minut.

Cena 399 

Udostępnij na
FacebookLinkedIn

Dźwignie treningu mentalnego

pewność siebie

wewnętrzny spokój

koncentracja

prawo do porażki

poczucie szczęścia

Czym się wyróżnia trening mentalny?

koncentracja na teraźniejszości i przyszłości

nie leczy ludzi, odkrywa ich wewnętrzny potencjał

odkrywanie ukrytych możliwości i budowanie pewności siebie

koncentracja na rozbudowie i udoskonalaniu posiadanych zasobów

współpraca partnerska- bez zależności nauczyciel – uczeń

wspólne wyznaczanie celów, nad którymi się pracuje w trakcie treningu mentalnego

Korzyści jakie możesz uzyskać

zwiększenie pewności siebie i poczucie własnej wartości

znalezienie wewnętrznego spokoju

zwiększenie samoakceptacji

umiejętność wyznaczania celów i dążenie do nich

zwiększenie poziomu motywacji

opanowanie negatywnych emocji

umiejętność wyznaczania celów i dążenie do nich

zwiększenie poziomu motywacji

opanowanie negatywnych emocji

zwiększenie asertywności

lepszą koncentrację

znalezienie balansu i posiadanie więcej wolnego czasu

radzenie sobie z presją

zwiększenie efektywności w działaniach i osiąganiu celów

lepsze wyniki w nauce, pracy, biznesie i sporcie

w pracy 1:1 osiągasz najszybciej efekty

Podczas pierwszego spotkania wspólnie ustalamy obszary nad którymi będziemy pracować. Następnie opracowuję strategię działania poprzez dobór odpowiednich narzędzi za pomocą, których będziemy realizować wybrany jeden priorytetowy cel. Proces polega na regularnych spotkaniach i pracy nad kolejnymi elementami niezbędnymi do osiągnięcia wyznaczonego celu. Zdarza się, że problem jest jasno określony i już jedna sesja pozwala na satysfakcjonujące rozwiązania.

Dodatkowe bonusy dla Ciebie

i

po każdej sesji otrzymujesz raport z wnioskami i dalszymi wytycznymi do działania

l

zadania domowe oraz dodatkowe materiały do samodzielnej pracy, które wspierają cały proces rozwoju i przemiany

możliwość szybkiego kontaktu między sesjami – Messenger

Łączymy się on-line via Skype

Trening mentalny przeprowadzony jest w atmosferze troski, opiekuńczości, zrozumienia, pełnej dyskrecji oraz uważności. W trakcie treningu mentalnego nigdy nie następuje ocenianie, krytykowanie czy osądzanie. Osiągane rezultaty w trakcie treningu mentalnego pozytywnie wpłyną na jakość Twojego życia.