Mentoring biznesowy

Korzystając z usługi mentoringu biznesowego uzyskujesz wsparcie mentora, dzięki któremu osiągniesz lepsze rezultaty w krótszym czasie.

}

60-90 minut

Pierwsza indywidualna sesja 90 minut, każda następna sesja 60 minut.

Cena 499 

Udostępnij na
FacebookLinkedIn

Obszary nad którymi wspólnie pracujemy

skuteczne wyznaczanie i osiąganie celów

rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej

określenie kierunków działania poprzez odpowiednią strategię

poszukiwanie niestandardowych rozwiązań poprzez innowacyjne metody wykorzystywane przez największe firmy jak: Google, Apple

wsparcie w wdrażaniu procedur

podwyższanie kompetencji przywódczych poprzez koncepcję „empatycznego lidera”

budowanie nowych standardów w firmie

tworzenie relacji biznesowych

wdrażanie skutecznej metody zarządzania według koncepcji Human to Human

Korzyści z mentoringu biznesowego

zdefiniowanie własnych celów

szybkie i zauważalne efekty

nowoczesna perspektywa

dostęp do wiedzy i doświadczenia mentora

minimalizacja ryzyka i zagrożeń w biznesie

dostęp do niestandardowych rozwiązań

podejmowanie działań dających lepsze rezultaty

optymalizacja zaangażowania czasowego

elastyczne dostosowywanie się do zmian w niepewnych czasach

laserowa koncentracja i determinacja w osiąganiu zamierzonych celów

p

Z usługi mentoringu biznesowego korzystają głównie: właściciele firm, członkowie zarządu, kadra zarządzająca, osoby zarządzające instytucjami publicznymi oraz początkujący przedsiębiorcy. Usługa skierowana jest do wszystkich osób, które potrzebują wsparcia
w drodze do zmiany.

Łączymy się on-line via Skype.

Trening mentalny przeprowadzony jest w atmosferze troski, opiekuńczości, zrozumienia, pełnej dyskrecji oraz uważności. W trakcie treningu mentalnego nigdy nie następuje ocenianie, krytykowanie czy osądzanie. Osiągane rezultaty w trakcie treningu mentalnego pozytywnie wpłyną na jakość Twojego życia.